مرد سابقه دار با اسم قلابی وارد زندان کرج شد و چند روز بعد با همان اسم دفن شد!!

درحال بارگذاري ....